Konkurs 2020

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie „Rodzina Razem”.

Konkurs jest skierowany do rodzin i do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych. Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem”.

Niniejszy konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 8 maja 2020 roku na adres:
Urząd Marszałkowskie Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs”

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Zgłoszenia, wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu:

Zapraszamy do udziału w konkursie.

————————————————————————————————–

Konkurs Marszałka „Rodzina Razem” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do Urzędu wpływa wiele bardzo ciekawych prac. Otrzymujemy też liczne pytania związane z konkursem, na które odpowiadamy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu wielu osób, które jeszcze chciałyby przystąpić do konkursu podjęto decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac konkursowych do 15 maja br. (decyduje data stempla pocztowego).   

 

————————————————————————————————–

Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy 409 zgłoszeń konkursowych 🙂 Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za trud włożony w przygotowanie 363 prac plastycznych, 3 prezentacji oraz 43 filmów. Jesteśmy pod dużym wrażeniem otrzymanych zgłoszeń konkursowych. Wszystkie są wyjątkowe. Jury oceniające pracę będzie miało nie łatwe zadanie. Obrady komisji odbywać się będą od 1. do 5. czerwca.

O wynikach konkursu Laureaci oraz Wyróżnieni zostaną powiadomione drogą e-mailową lub telefonicznie do dnia 19.06.2020 r.

Prace wybrane w konkursie zostaną opublikowane wraz z podaniem danych osobowych ich autorów na stronie konkursu.