Regionalna Rada ds. Rodziny

Rada została powołana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”. Jest to ciało opiniotwórczo-doradcze, którego głównym celem jest wspieranie samorządu województwa w decyzjach dotyczących kształtowania polityki rodzinnej regionu.

Do zadań Rady należy, m.in.:

 1. wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w kształtowaniu polityki rodzinnej,
 2. wypracowywanie rekomendacji, wniosków, opinii, opracowań dotyczących polityki rodzinnej,
 3. promocja i upowszechnianie godności rodziny oraz właściwych postaw w rodzinie,
 4. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi działającymi na rzecz rodziny,
 5. bieżący monitoring realizacji Programu Region dla Rodziny, szczególnie pod kątem potrzeby rekomendowania zmian i nowych kierunków działania.

Dnia 28 lutego 2018 r. Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego powołał Regionalną Radę ds. Rodziny II Kadencji.

Skład osobowy Regionalnej Rady ds. Rodziny II kadencji:

 1. Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
 2. Teresa Kalina - Przewodniczący Sejminku Województwa Zachodniopomorskiego;
 3. Dorota Rybarska-Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
 4. Jolanta Mularczyk – Prezes Krajowego Stowarzyszenia „ARAMIS” w Trzebiatowie;
 5. Wioleta Smykowska – Prezes Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie;
 6. dr Marta Komorowska-Pudło – przedstawiciel Fundacji „Rodzina, Rozwój, Sukces” w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie;
 7. Tomasz Piechowiak - Prezws Stowarzyszenia "SOS dla Rodzin" w Szczecinie;
 8. Danuta Bojarska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie;
 9. Elżbieta Jakubiak – Kierownik Ośrodka Pomosy Społecznej w Międzyzdrojach;
 10. Maria Buchelt – przedstawiciel Fundacji Bonin w m. Bonin;
 11. Bożena Stawarska – p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie;
 12. Leszek Jęczkowski – Dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie;
 13. Ewa Ryczaj – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu;
 14. Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
 15. Magdalena Kumor – Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespolem Downa „Iskierka” w Szczecinie;
 16. Hanna Szczuka – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Przyjazne Miasto” w Szczecinie;
 17. Elżbieta Adrabińska – Kierownik Ośrodka Pomosy Społecznej w Starym Czarnowie;
 18. ks. Maciej Szmuc – Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.