Regionalna Rada ds. Seniorów

Rada została powołana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”.

Rada jest ciałem opiniotwórczo-doradczym Marszałka Województwa, wspierającym go w decyzjach w zakresie spraw dotyczących osób starszych oraz polityki senioralnej w województwie zachodniopomorskim.

Do zadań Rady należy m.in.:

 1.     wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w kształtowaniu polityki senioralnej;
 2.     wypracowywanie rekomendacji, wniosków, opinii, opracowań dotyczących polityki senioralnej;
 3.     inicjowanie, promocja i upowszechnianie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz wykorzystania ich potencjału;
 4.     inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi działającymi na rzecz osób starszych;
 5.     monitoring realizacji programu Region dla Rodziny, szczególnie pod kątem potrzeby rekomendowania zmian i nowych kierunków działania w obszarze działań polityki senioralnej.

Skład osobowy Regionalnej Rady ds. Seniorów I. kadencji:

 1.     Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
 2.     Teresa Kalina – Przewodnicząca Sejmiku Zachodniopomorskiego.
 3.     Arkadiusz Klimowicz – Burmistrz Miasta Darłowa.
 4.     Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ.
 5.     Ewa Sowa  – Zastępca Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński .
 6.     Dorota Łabinowicz – Dyrektor Wydziału Zdrowia UMWZ.
 7.     Janina Jakubowska – Starszy Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 8.     Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.
 9.     Ryszard Budzisz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie.
 10.     Joanna Łaskarzewska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
 11.     Hanna Szczuka  – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Przyjazne Miasto”, Szczecin
 12.     Czesław Zdrojewski – Prezes Stowarzyszenia „Fraza”, Koszalin
 13.     Szymon Olbrychowski – Architekt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 14.     Eleonora Jakubiak – Adamczyk – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie
 15.     Jerzy Dembski  – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Policach
 16.     Irena Ciesielska – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Politechnice Koszalińskiej.
 17.     Beata Bugajska  – Wydział Humanistyczny, Katedra Pedagogiki Społecznej US
 18.     Maria Syrek - Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
 19.     Zofia Michalewicz - Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Goleniowie
 20.     Irena Frankiewicz Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu