Konkurs 2020

Ogłoszony w kwietniu 2020 r. konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Rodzina Razem” kierowany był do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego bez ograniczeń wiekowych. Zachęcał do wspólnego działania, szczególnie w okresie, kiedy placówki edukacyjne były zamknięte w związku z COVID-19. Uczestnicy konkursu promując wartości rodziny w stworzonych pracach odwołali się do idei bliskości więzów rodzinnych oraz ukazali ich znaczenia dla dziecka, rodziców, dziadków.

Zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy ponad 400 zgłoszeń. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud włożony w przygotowanie tylu wyjątkowych pracy.

Jury Konkursowe dokonując wyboru laureatów i wyróżnionych nie miało łatwego zadania. Ocenie podlegało 361 prac plastycznych wykonanych w różnorodnej technice, 3 prezentacje oraz 43 filmy, ilustrujące spędzany czas z rodzinną. Podczas oceny prac plastycznych Jury, kierując się całokształtem pracy, pomysłem, techniką i wrażeniami artystycznymi wyłoniła 10 Laureatów oraz 20 Wyróżnionych.

Dokonując oceny filmów i prezentacji Jury, kierując się pomysłem, nakładem pracy oraz techniką wykonania wyłoniło jednego Laureata oraz dwóch Wyróżnionych. 

O wynikach konkursu Laureaci oraz Wyróżnieni zostali powiadomieni drogą e-mailową oraz telefonicznie. Serdecznie gratulujemy.

LAUREACI:

WYRÓŻNIENIA:

LAUREACI:

Natalia Brelik

WYRÓŻNIENIA:

Ignacy i Nikodem Biniek, Filip Kostecki

Weronika Stankiewicz