Regionalna Rada ds. Rodziny

W związku z zakończeniem realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny” na lata 2014 – 2020, upłynęła kadencja Regionalnej Rady ds. Rodziny. 

Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przekazał na ręce wszystkich Członków Rady wyrazy podziękowania za wieloletnią współpracę, życzliwość i stałą gotowość do rozwiązywania problemów rodzin zamieszkujących region województwa zachodniopomorskiego.

II kadencję Rady w latach 2018-2020 tworzyli:

 1. Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 2. Teresa Kalina – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
 3. Dorota Rybarska-Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ,
 4. Jolanta Mularczyk – Prezes Krajowego Stowarzyszenia „Aramis” w Trzebiatowie,
 5. Wioleta Smykowska – Prezes Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie,
 6. Dr Marta Komorowska-Pudło – przedstawiciel Fundacji „Rodzina, Rozwój, Sukces” w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński,
 7. Tomasz Piechowiak – Prezes Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie,
 8. Danuta Bojarska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie,
 9. Elżbieta Jakubiak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,
 10. Maria Buchelt – przedstawiciel Fundacji Bobnin w m.Bonin,
 11. Bożena Stawiarska – p.o Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 12. Leszek Jęczkowski – Dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie,
 13. Ewa Ryczaj – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu,
 14. Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
 15. Magdalena Kumor – Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” w Szczecinie,
 16. Hanna Szczuka – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Przyjazne Miasto” w Szczecinie,
 17. Elżbieta Adrabińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie,
 18. Maciej Szmuc – Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej