Regionalna Rada ds. Seniorów

W związku z zakończeniem realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny” na lata 2014 – 2020, upłynęła kadencja Regionalnej Rady ds. Seniorów.

Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przekazał na ręce wszystkich Członków Rady wyrazy podziękowania za wieloletnią współpracę, życzliwość i stałą gotowość do rozwiązywania problemów rodzin zamieszkujących region województwa zachodniopomorskiego.

II kadencję Rady w latach 2018-2020 tworzyli:
1. Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Teresa Kalina – V-ce Przewodnicząca Sejmiku Zachodniopomorskiego.
3. Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
4. Iwona Klimowicz – Główny Specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej UM WZ.
5. Maria Syrek - Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.
6. Jerzy Dembski – przedstawiciel Stowarzyszenia Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach.
7. Irena Frankiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu.
8. Irena Ciesielska – Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie.
9. Ewa Sowa – Zastępca Prezydenta Miasta Stargard.
10. Jadwiga Dąbrowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” w Stargardzie.
11. Dorota Sobkowiak – Prezes Stowarzyszenia Gryficka Akademia Przyszłości.
12. Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.
13. Janina Kołodzińska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie.
14. Joanna Łaskarzewska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża
w Szczecinie.
15. Jerzy Neukampf - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Międzyzdrojach.
16. Eleonora Jakubiak – Adamczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie.
17. Stefania Szeszko – Zastępca Przewodniczącej Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie.
18. Janusz Wentruba – przedstawiciel Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie.
19. Jadwiga Czerwińska – przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych, Zarząd Główny w Szczecinie