Regionalna Akademia Rodziny

Samorząd Województwa utworzył Regionalną Akademię Rodziny (RAR), której celem jest wzmocnienie kondycji zachodniopomorskiej rodziny.
RAR udzielają wsparcia o charakterze profilaktycznym, skierowanego do Rodzin, pozwalającego im osiągnąć samodzielność ekonomiczną, społeczną, wychowawczą, duchową i kulturową.

Celem RAR jest:

  1. Ochrona rodziny przed rozpadem;
  2. Zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról rodzinnych, w tym w rodzinach wielopokoleniowych;
  3. Podniesienie kompetencji wpływających na prawidłowe zarządzanie budżetem domowym;
  4. Nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów.

W ramach RAR prowadzone będą, m.in.:

  1. Program „Zdążyć przed rozwodem”;
  2. Usługi mediacji rodzinnych;
  3. „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych”;
  4. Warsztaty edukacji finansowej „Wybierz przyszłość”;
  5. Usługi wsparcia psychologów, terapeutów, prawników;
  6. Grupy wsparcia i samopomocowe.

Zobacz, gdzie działają Regionalne Akademie Rodziny.