Samorząd Przyjazny Rodzinie 2015

Konkurs został ogłoszony w dniu 24 lutego 2015. Na Konkurs wpłynęło 15 zgłoszeń. Kapituła Konkursowa, obradująca w dniach 7-8 kwietnia 2015 r. w siedzibie ROPS UMWZ, oceniła zgłoszenia w trzech kryteriach:
1) Kompleksowość rozwiązań w polityce rodzinnej JST –  maks. 30 punktów;
2) Partnerskie podejście do realizowanych zadań rozumiane jako włączanie adresatów działań w proces podejmowania decyzji oraz współpraca z innymi podmiotami/instytucjami – maks. 30 pkt;
3) Premia za działania na rzecz pozostawania dzieci w rodzinach biologicznych/premia za inicjowanie współpracy gmin na swoim terenie w obszarze polityki rodzinne – maks. 15 pkt.

Decyzją Kapituły Konkursu w wyniku uzyskania największej liczby punktów z poszczególnych ocen, laureatem Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorząd przyjazny Rodzinie” w roku 2015 została Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Uroczyste wręczenie statuetki oraz tytułu nastąpiło podczas Festynu dla Rodzin, 16 maja 2015 r. na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Nagrodę z rąk Marszałka Olgierda Geblewicza odebrała Ewa Sowa - Zastępca Prezydenta Stargardu Szczecińskiego.