Samorząd Przyjazny Rodzinie 2017

Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Samorząd Przyjazny Rodzinie, 2017”. Konkurs jest skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest wzmocnienie kondycji Rodziny w województwie zachodniopomorskim poprzez wspieranie i upowszechnianie działań samorządów lokalnych podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz Rodziny. Konkurs umożliwi prezentację i promocję sprawdzonych praktyk i rozwiązań budujących wartość Rodziny oraz wpływających na poprawę jej wizerunku i kondycji.

Samorząd, który zwycięży w konkursie otrzymuje Statuetkę oraz nagrodę finansową,
w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz Rodziny. Zwycięzca konkursu będzie miał prawo posługiwać się przyznanym tytułem Samorząd Przyjazny Rodzinie oraz statuetką Konkursu
we wszystkich materiałach promocyjnych.

Niniejszy konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnionymi ankietami należy przesyłać w terminie:

do 22 maja 2017 roku, do godziny 15.30

na adres mailowy: mzajdel@wzp.pl

lub na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWZ , ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

lub osobiście dostarczyć do siedziby ROPS UMWZ, ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 321, Szczecin.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do UMWZ. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o naborze do konkursu w załączeniu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 20 czerwca 2017 roku.

Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Rawska – Zajdel, nr. tel. 91 42 53 606, e-mail: mzajdel@wzp.pl