Samorząd Przyjazny Rodzinie 2019

Ogłoszenie konkursowe

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorząd Przyjazny Rodzinie”

Edycja 2019

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie „Samorząd Przyjazny Rodzinie, edycja 2019”. Konkurs jest skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest wzmocnienie kondycji Rodziny w województwie zachodniopomorskim poprzez wspieranie i upowszechnianie działań samorządów lokalnych podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz Rodziny.

Konkurs umożliwi prezentację i promocję sprawdzonych praktyk i rozwiązań budujących wartość Rodziny oraz wpływających na poprawę jej wizerunku i kondycji.

Samorząd, który zwycięży w konkursie otrzymuje Statuetkę oraz nagrodę finansową, w wysokości 100 000 zł. Zwycięzca konkursu będzie miał prawo posługiwać się przyznanym tytułem Samorząd Przyjazny Rodzinie oraz statuetką Konkursu we wszystkich materiałach promocyjnych.

Niniejszy konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnionymi i podpisanymi ankietami należy przesyłać w terminie:

do 7 czerwca 2019 roku, do godziny 15.30

na adres mailowy: msadlak@wzp.pl

lub na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWZ , ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

lub osobiście dostarczyć do siedziby ROPS UMWZ, ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 321, Szczecin.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do UMWZ. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o naborze do konkursu w załączeniu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 12 lipca 2019 roku.

Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Sadlak, nr. tel. 91 42 53 639, e-mail: msadlak@wzp.pl