Samorząd Przyjazny Rodzinie

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorząd Przyjazny Rodzinie” jest skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest wzmocnienie kondycji Rodziny w województwie zachodniopomorskim poprzez wspieranie i upowszechnianie działań samorządów lokalnych podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz Rodziny. Konkurs umożliwia prezentację i promocję sprawdzonych praktyk i rozwiązań budujących wartość Rodziny oraz wpływających na poprawę jej wizerunku i kondycji.

Samorząd, który zwycięży w konkursie otrzymuje Statuetkę oraz prawo ubiegania się o dotację w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz Rodziny. Zwycięzca konkursu będzie miał prawo posługiwać się przyznanym tytułem Samorząd Przyjazny Rodzinie oraz statuetką Konkursu we wszystkich materiałach promocyjnych.

Konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.