Zostań Partnerem

Dla samorządów

Podstawą wdrażania programu Zachodniopomorskich Kart przez Województwo Zachodniopomorskie jest współdziałanie z samorządami gminnymi i powiatowymi. Są one naturalnym Partnerem w realizacji inicjatyw podejmowanych na rzecz mieszkańców województwa. Dzięki takiemu wsparciu, Karty mają szansę trafić do każdej rodziny z Pomorza Zachodniego. Przystąpienie do programu Kart Zachodniopomorskich jest dobrowolne, każda ze stron we własnym zakresie pokrywa koszty realizacji swoich obowiązków, a porozumienia podpisywane są na czas nieokreślony.

Województwo Zachodniopomorskie, jako właściciel Kart, zobowiązuje się, m.in, do:
1) przyjmowanie wniosków od gmin o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora i przekazywanie tych Kart samorządom;
2) promocji partnerskich gmin poprzez umieszczanie logo gminy na Kartach a także na materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu „Region Przyjazny Rodzinie”;
3) pozyskiwania podmiotów deklarujących wprowadzanie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora,
4) publikowania na stronie internetowej Województwa katalogu podmiotów deklarujących wprowadzenie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskich Kart,

Do zadań samorządów partnerskich należy, m.in.,:
1) promocja i propagowanie wśród mieszkańców Gminy informacji o możliwości otrzymania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny lub Zachodniopomorskiej Karty Seniora;

2) przyjmowanie i weryfikacja wniosków od osób ubiegających się o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora i ich weryfikacja;
3) wydawanie Zachodniopomorskich Kart Rodziny oraz Zachodniopomorskich Kart Seniora osobom uprawnionym do ich posiadania;

4) pozyskiwanie podmiotów lokalnych na terenie Gminy deklarujących wprowadzanie ulg
i uprawnień dla posiadaczy kart.

Szczegóły współpracy określa wzór porozumienia pomiędzy Województwem a samorządem lokalnym.

Porozumienie – Wzór porozumienia partnerskiego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a samorządami

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Kontakt dla przedsiębiorców, instytucji, organizacji oraz udzielanie informacji:
Magdalena Jasionowska, tel: (91) 42-53-609,
e-mail: rodzina@wzp.pl

 

Dla podmiotów

Dla podmiotów chcących zaoferować ulgi dla posiadaczy Kart Zachodniopomorskich, uczestnictwo w programie Kart to unikalna okazja na promocję, a tym samym szansa na zwiększenie bazy klientów swoich usług i produktów.

W ramach porozumień zawieranych pomiędzy partnerami, Województwo zobowiązuje się, m.in., do:
1) umieszczenia danych podmiotu w opublikowanym na stronie internetowej Województwa katalogu Partnerów deklarujących wprowadzenie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora;
2) informowanie w mediach, na stronie internetowej Województwa oraz we własnych publikacjach Województwa o fakcie uczestnictwa Podmiotu w realizacji zadań objętych niniejszym Porozumieniem;
3) promocji zadań objętych programem „Region Przyjazny Rodzinie”.

Porozumienie – Wzór porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a podmiotami.

Katalog Ulg – Katalog firm oferujących ulgi i zniżki dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Kontakt dla przedsiębiorców, instytucji, organizacji oraz udzielanie informacji:
Magdalena Jasionowska, tel: (91) 42-53-609
e-mail: rodzina@wzp.pl

Zachęcamy do przystąpienia do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora!